Zajímavé odkazy
Odbory
ČMKOSwww.cmkos.cz
E-Sondywww.esondy.cz
Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky www.ozpotravinarovsr.sk/