Benefity
07. Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Standardní nenároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií a schválení podpory Předsednictvem svazu.

VII.

Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena

(standardní plnění)

Poskytuje se výjimečně členu svazu v případě zvlášť mimořádné tíživé sociální situace.

Podpora je nenároková jednorázová a její výše může činit až 15 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   doložení zvlášť mimořádné tíživé sociální situace,

2)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 (jeden) rok před vznikem situace,

3)   podporu schválí P NOS PPP,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku situace.

POVINNÉ PŘÍLOHY: 

  • popis mimořádné tíživé sociální situace člena (podrobněji doba vzniku, příčiny, následky, celková rodinná situace a pod.) 
  • doložení mimořádné tíživé sociální situace (kopie dokladů potvrzující příjem rodiny, zvýšené náklady, zdravotní stav, nutnost péče o dítě, člena rodiny apod.)
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz