Benefity
16. Okamžitá podpora při živelních událostech
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

XVI.

Okamžitá podpora při živelních událostech

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který byl postižen živelní pohromou s následkem vzniku škody, a to v rozsahu uvedeném v bodu VI.“Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech“, jako okamžitá sociální výpomoc.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 2 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

2)   žadatel podá žádost o podporu výboru organizační jednotky do tří měsíců od vzniku nároku.

** Podpora je členům vyplácena organizační jednotkou svazu, která má zřízen vlastní účet u peněžního ústavu. Vyplacená podpora je následně na základě předložené, doložené žádosti a výdajového dokladu o vyplacení organizační jednotce centrálou svazu refundována.

Členům organizační jednotky, která nemá zřízen vlastní účet a individuálním členům proplácí podporu centrála svazu převodem na jejich účet na základě předložení doložené žádosti.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz