Benefity
09. Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

IX.

Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu v případě nevyplacení mzdy z důvodu insolvence zaměstnavatele, a to jedenkrát za dobu jedné insolvence.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 500,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   nevyplacení více jak ½ mzdového nároku člena za kalendářní měsíc zaměstnavatelem,

2)   byl podán insolvenční návrh na zaměstnavatele,

3)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • potvrzení o dlužné mzdě nebo výplatní páska.
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz