Benefity
10. Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

X.

Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu

trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu v případě ukončení pracovního poměru podle § 52 písm. e) ZPr.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 2 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   se členem byl rozvázán pracovní poměr z důvodu uvedeného v § 52 písm. e) ZPr,

2)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

3)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozvázání pracovního poměru  §52 písm.e) Zpr. (výpověď,dohoda)
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz