Benefity
11. Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu navazující na podporu základní části. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií .

XI.

Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu za období od 6.(šestého) měsíce pracovní neschopnosti do skončení podpůrčí doby podle zákona o nemocenském pojištění. Podpora se vyplácí po skončení pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková a výše podpory činí 300,-Kč za každý ukončený měsíc pracovní neschopnosti v rámci uvedeného období.

Podmínky vzniku nároku:

1)   pracovní neschopnost delší než 6 měsíců

2)   nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky po celou dobu pracovní neschopnosti,

3)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od skončení pracovní neschopnosti.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti potvrzující dobu neschopnosti trvající 7 a více měsíců

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz