Benefity
12. Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií .

XII.

Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu za první tři dny pracovní neschopnosti maximálně 1x (jedenkrát) v  kalendářním roce. Podpora se vyplácí po uplynutí prvních tří dnů pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 500,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   pracovní neschopnost nejméně tři kalendářní dny,

2)   v případě pokračování pracovní neschopnosti žadatel splňuje podmínky pro nárok na náhradu mzdy,

3)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti potvrzující dobu neschopnosti, která trvá 3 dny a více.

**

Podpora je členům vyplácena organizační jednotkou svazu, která má zřízen vlastní účet u peněžního ústavu. Vyplacená podpora je následně po doložení žádosti, příslušných fotokopií a výdajového dokladu organizační jednotce svazu refundována čtvrtletně.

Členům organizační jednotky, která nemá zřízen vlastní účet a individuálním členům proplácí podporu centrála svazu převodem na účet na základě předložení doložené žádosti.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz