Benefity
13. Podpora při vzniku invalidity člena
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

XIII.

Podpora při vzniku invalidity člena

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému byla přiznána invalidita I. až III. stupně.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí:

  1. u invalidity  I. stupně          1 000,-Kč,
  2. u invalidity  II. stupně         2 000,-Kč,
  3. u invalidity  III. stupně        3 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   přiznání příslušného stupně invalidity,

2)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

3)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz