Benefity
17. Mimořádná podpora při odchodu člena do důchodu
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu, který nečerpal žádnou podporu z nadstavbové části. Výše podpory je odstupňovaná podle doby účasti člena v nadstavbové části Podpůrného fondu.

XVII.

Mimořádná podpora při odchodu člena do důchodu

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který je členem nadstavbové části fondu za předpokladu, že po dobu členství nečerpal nadstandardní plnění z podpůrného fondu.

Podpora je nároková jednorázová a její výše podle délky zapojení člena do nadstavbové části fondu činí:

5 let a více              500,-Kč,
10 let a více         1 000,-Kč,
15 let a více         1 500,-Kč,
20 let a více         2.000,-Kč,
25 let a více         2 500,-Kč,
30 let a více         3 000,-Kč,
35 let a více         3 500,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   člen nečerpal nadstandardní plnění z podpůrného fondu,

2)   žadatel účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu nejméně 5 let,

3)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců po odchodu do důchodu.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozhodnutí o přiznání starobního důchodu
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz