Benefity
18. Podpora při narození nebo osvojení dítěte (nadstandardní plnění)
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu při narození nebo osvojení dítěte. Oproti stejné podpoře ze základní části je zde podmínkou o rok kratší členství.

XVIII.

Podpora při narození nebo osvojení dítěte

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému se narodilo dítě, nebo si dítě osvojil.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 2 000,-Kč. V případě, že členy svazu jsou oba rodiče a splňují současně podmínky vzniku nároku, výše podpory činí 4 000,-Kč.

Při vzniku nároku na tuto podporu zaniká současně členu nárok na podporu podle čl. V. této přílohy.

Podmínky vzniku nároku:

narození nebo osvojení dítěte,

2)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

3)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 (jeden) rok před narozením nebo osvojením dítěte

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od narození nebo osvojení dítěte.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rodného listu nebo dokladu o svojení

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz