NOS PPP
Základním posláním svazu je chránit a podporovat uplatňování odborových a lidských práv, základních svobod svých členů a prosazovat jejich mzdové, sociálně-ekonomické, kulturní a profesní zájmy.

Sdružuje členy bez rozdílu povolání, politické příslušnosti, národnosti, vyznání, rasy a pohlaví. Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v potravinářském průmyslu.

Benefity: NOS PPP
01. Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

02. Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností
Standardní nenároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií a schválení podpory Předsednictvem svazu.

03. Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

04. Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

05. Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

06. Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

07. Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Standardní nenároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií a schválení podpory Předsednictvem svazu.

08. Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

10. Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

14. Podpora při úmrtí člena rodiny
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

16. Okamžitá podpora při živelních událostech
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

17. Mimořádná podpora při odchodu člena do důchodu
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu, který nečerpal žádnou podporu z nadstavbové části. Výše podpory je odstupňovaná podle doby účasti člena...

18. Podpora při narození nebo osvojení dítěte (nadstandardní plnění)
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu při narození nebo osvojení dítěte. Oproti stejné podpoře ze základní části je zde podmínkou o rok kratší členství.

09. Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

11. Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu navazující na podporu základní části. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií .

12. Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií .

13. Podpora při vzniku invalidity člena
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

15. Podpora pro nezaopatřené děti (do 15 let) člena při úmrtí živitele rodiny
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.