Benefity
02. Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností
Standardní nenároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií a schválení podpory Předsednictvem svazu.

II.

Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu - funkcionáři organizační jednotky svazu v  případě ztráty zaměstnání v souvislosti s odborovou činností.

Podpora je nenároková jednorázová a je možné ji poskytnout do výše 10 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   člen funkcionář ztratil zaměstnání prokazatelně v souvislosti s prosazováním oprávněných zájmů odborů,

2)   P NOS PPP schválilo vyplacení podpory,

3)   žádost předloží statutární orgán organizační jednotky nebo příslušný regionální pracovník NOS PPP.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozvázání pracovního poměru (např.výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • prokázání dalších skutečností, které mohou mít vliv na výši podpory
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz