Benefity
06. Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

VI.

Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který byl postižen živelní pohromou s následkem vzniku škody na obytných částech rodinného domu, bytu v osobním vlastnictví, bytu v družstevním vlastnictví, ke kterému mu svědčí nájemní právo, nebo škody na bytovém zařízení. Za škodu na obytných částech domu a bytu se považuje i škoda na příslušenství zabezpečující vytápění, dodávku vody a plynu.

Podpora je nároková jednorázová a její výše se rovná 50% prokázané výše škody, nejvýše však 15 000,-Kč; v případě demolice rodinného domu nebo bytového domu s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví 30 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 rok před vznikem škody,

2)   žadatel podá žádost o podporu do tří měsíců od vzniku škody.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • demoliční výměr při úplné likvidaci nemovitosti,
  • potvrzení pojišťovny nebo obecního úřadu o škodní události a výši škody,
  • čestné prohlášení – výčet poškozených věcí 
  • doklad potvrzující výši škody na příslušenství zabezpečující vytápění, dodávku vody a plynu,
  • fotodokumentace

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 31.12.2020
kontakt: Ilona Galathova | telefon: 734 435 599 | email: galathova.ilona@nosppp.cz