Benefity
14. Podpora při úmrtí člena rodiny
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

XIV.

Podpora při úmrtí člena rodiny

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému zemřel člen rodiny.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 2 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

  1.    úmrtí manžela, manželky, partnera, partnerky (ve smyslu z.č.115/2006 Sb.), dítěte,
  2.    zemřelý žil se členem ve společné domácnosti,
  3.    žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
  4.    žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz