Benefity
01. Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

I.

Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po skončení podpůrčí doby, po kterou mu náležela podpora v nezaměstnanosti, včetně případné doby pobírání podpory při rekvalifikaci. Plnění je nárokové na základě splnění dále uvedených podmínek.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 3 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   předchozí nezaviněná ztráta zaměstnání z důvodů:

a) rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí dle § 52 písm. a), b) a c) ZPr nebo dohodou ze stejných důvodů,
b) rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) ZPr,
c) rozvázání pracovního poměru zaměstnancem dle § 56 písm. b) ZPr,
d) skončení opakovaného pracovního poměru na dobu určitou, pokud k tomuto došlo u stejného zaměstnavatele a řetězení tohoto pracovního poměru trvalo   nepřetržitě po dobu 2 kalendářních roků,
e) zániku pracovního poměru podle 342 odst. 1) Zpr.

2)   členu vznikl v souvislosti se ztrátou zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu,

3)   žadatel byl členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před ztrátou zaměstnání,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od ukončení podpůrčí doby.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie dokladu o rozvázání pracovního poměru (např. výpověď, dohoda, okamžité zrušení ze strany zaměstnance, případně kopie pracovních smluv na dobu určitou nebo kopie zániku pracovního poměru z důvodu § 342 odst. 1) Zpr.)
  • kopie rozhodnutí Úřadu práce o době čerpání podpory.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathova Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz