Benefity
08. Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

VIII.

Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po skončení podpůrčí doby, po kterou mu náležela podpora v nezaměstnanosti, včetně případné doby pobírání podpory při rekvalifikaci. Plnění je nárokové na základě splnění podmínek uvedených v bodu I. „Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS“ a podmínky, že žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 500,-Kč na jedno dítě.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz