Benefity
03. Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

III.

Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po uplynutí 6 (šesti) měsíců pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   pracovní neschopnost delší než 6 měsíců,

2)   nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky po celou dobu pracovní neschopnosti,

3)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před vznikem pracovní neschopnosti,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY: 

  • kopie rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti potvrzující dobu neschopnosti delší než 6 měsíců
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz