Benefity
04. Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

IV.

Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře

(standardní plnění)

Poskytuje se mimořádně pozůstalým po dlouholetém aktivním funkcionáři organizační jednotky nebo orgánů svazu, pokud s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. V případě, že takoví pozůstalí nejsou, lze podporu poskytnout pozůstalému, který uhradil náklady pohřbu.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 7 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   aktivní a dlouholetá práce zesnulého v odborové funkci v rámci svazu,

2)   podporu navrhuje statutární orgán organizační jednotky nebo příslušný regionální pracovník v případě úmrtí funkcionáře organizačních jednotky a                    předseda svazu v případě úmrtí funkcionáře orgánů svazu.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz