Benefity
05. Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

V.

Podpora při narození nebo osvojení dítěte

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému se narodilo dítě, nebo si dítě osvojil.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 000,-Kč. V případě, že členy svazu jsou oba rodiče a splňují současně podmínky vzniku nároku, výše podpory činí 2 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   narození nebo osvojení dítěte,

2)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před narozením nebo osvojením dítěte,

3)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od narození nebo osvojení dítěte.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rodného listu nebo dokladu o svojení
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz