Benefity
15. Podpora pro nezaopatřené děti (do 15 let) člena při úmrtí živitele rodiny
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

XV.

Podpora pro nezaopatřené děti (do 15 let) člena při úmrtí

živitele rodiny

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se nezaopatřeným dětem do 15ti let věku prostřednictvím jejich zákonného zástupce.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 500,-Kč na dítě.

Podmínky vzniku nároku:

1)   úmrtí živitele rodiny člena,

2)   žadatel je nebo zemřelý byl účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

3)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie úmrtního listu nebo parte
  • kopie rodných listů dětí
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734435591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz