Benefity
Odbory Plus
Tuto členskou kartu získá každý odborář, který se zaregistruje do programu Odbory Plus. Získá ji po dokončení registrace, tj. nahlášení všech údajů, potřebných k registraci do programu.

Požadované údaje – jméno a příjmení, mailová adresa, telefonní číslo, PSČ a číslo odborové organizace, které je členem.
Přejít na: Odbory Plus

...

partner: ČMKOS | kategorie: Odbory Plus | v nabídce od: 01.01.2014